Over mijDoorklinken

Zoals jij trilling ziet rondom een vlam, zo zie ik Alles in trilling.
Voor mij is een overleden persoon dan ook trilling zonder fysiek lijf.
Een trilling die ik uiterlijk waarneembaar zie, innerlijk bevestig zie met persoonlijke beelden van die overleden persoon én kan horen....alsof ik een ontvangst-en zendmast ben waardoor energie zonder lichaam tóch kan Doorklinken.
Dan ontstaat ontmoeting en verbinding binnen bezield bewustzijn tussen de wereld van het kennen en het onkenbare.
Laten we klinken. 

Services

Overledenen contact

 Mijn communiceren met overledenen kan ondersteunend zijn in het rouwproces. 
Mogelijk heb je vragen, losse eindjes of een open einde die uitwisseling behoeven waarbij ik als brug kan fungeren.

Rouwtherapie

Als gediplomeerd rouwtherapeut begeleid ik je in je persoonlijke proces dat vrij komt na een geleden verlies.
We volgen de weg die dienend is aan jouw behoeften waarbij we verbinden met het verlies en de emotionele achtbaan die daarbij vrij komt.
Daarnaast gaan we in op hoe jij het geleden verlies kan verweven binnen je eigen leven dat voort gaat.
Rouw is voor mij het vinden van een nieuw evenwicht na het ervaren van een verlies waarbij je heen en weer gaat van het niet waar willen hebben naar het verdriet in de ogen kijken naar het verlies ontdekkend verbinden in je (nieuwe) leven en gedragen verder gaan op een manier die past bij jou.

Dat proces loopt niet lineair en kent vele uitdagingen.

Rouwtherapie kan zinvol zijn als je je eigen levenslust niet meer weet te vinden.
Als de draaglast groter is dan je draagkracht. Als je alsmaar terug slingert naar dat wat was.
Als het verdriet voortdurend over je heen valt....

❤️ Herinneren en bewaren traject.
Mocht je geen noodzaak hebben aan therapie maar wel de behoefte voelt om extra stil te staan bij een overleden dierbare heb ik vier sessies ontworpen die daar vanuit verschillende invalshoeken op aansluiten.

Het is een laagdrempelige manier om jezelf de rust en de tijd te gunnen om te mogen herinneren en te bewaren.
Omdat bewaren naar mijn mening helpt in je proces van anders leren vasthouden.

❤️ Workshop dagdeel. 
Vind je de vier sessies wat teveel van het goede maar voel je wel de behoefte om stil te staan bij degene die je verloor én je vindt het fijn om te verbinden met mensen in een soortgelijke situatie...  dan zijn er rouw workshops waarin we elkaar ontmoeten en door middel van een creatieve werkvorm en psycho educatie een steuntje in de rug bieden aan en met elkaar.  

Tarot Coaching

Wil je een spiegeling van je eigen energie en meer inzicht in hoe en waarom bepaalde patronen,ervaringen en situaties je pad kruisen?

Met behulp van de Crowly -Tarot in combinatie met coaching en therapie maken we dit samen helder. 

Energetische behandeling

In mijn behandeling laat ik Reiki, magnetiseren, pendelen en chakrareading samenvallen.

Cursusaanbod 

Opleiding Tarot.
Zelf de kaarten leren duiden en jouw intuïtieve kracht meer aanspreken.
Ik ben gecertificeerd Tarotist en bevoegd om les te geven. Ik heb een kort en krachtig programma gemaakt van vijf bijeenkomsten van 2.5 uur waarin ik je meeneem in de wereld van  het onstoffelijke. Na afloop ben je in staat om de Tarot te leggen. Na deelname aan het theorie- en praktijk examen met goed gevolg ontvang je een certificaat.

Tarief: 500 euro

Trance healing therapie

Als gediplomeerd trance medium- healing therapeut gaan we samen helemaal terug in de tijd naar de oorsprong van jouw ( negatieve) overtuiging waardoor je in het heden vastloopt. Ik leid je door de beelden en emoties die vrijkomen zodat jij jezelf kunt bevrijden en een nieuwe helpende overtuiging kunt integreren.

Tarot en Energetische behandeling


In deze sessie maken we een combinatie.
Ik leg de Tarot kaarten om te zien waar je 'bent" en werk vervolgens in je energieveld terwijl jij heerlijk op de behandeltafel ligt.

        Vergeven

Vergeven is voor mij een innerlijk proces waarbij je de verantwoordelijkheid neemt voor dat wat in jou aanwezig is.
Tijdens een sessie leggen we bloot wat je draagt aan pijn en verdriet.
Welke verwachtingen je daarbij hebt die niet zijn ingelost. ( door een ander of jezelf)
Hoe jij je daaronder voelt.
Met die informatie neem ik je innerlijk mee naar een setting om te vergeven.
Niet om de ander 'ermee te laten wegkomen' maar om jou te bevrijden van je eigen pijnverhaal dat je nu voortdurend draagt en herhaalt in jezelf. 
Want dat dragen eist zijn tol op fysiek, mentaal en emotioneel gebied.
Uit liefde voor jezelf mag die last verdampen.

 Klank kleur

In de praktijk verkoop ik sets van meditatieve piano muziek op cd en intuïtieve kunstkaarten.

      Huis reinigen 

Met Juliette Hoogmans ontwikkelde ik een samenwerking om stagnerende energieën die om diverse redenen blijven 'hangen' binnen een ruimte op een doeltreffende en effectieve wijze te verhelpen. 

     FEEL

Met Marion Janssen geef ik regelmatig workshops en retraite dagen rondom het werken met de Yinne Poorten. Hierbij begeleiden we je om contact te leggen met je ziel blauwdruk en om deze te durven manifesteren. 
Free Expose Eternal Light

       Trajecten op maat.

Naast eenmalige sessies kun je ook kiezen voor een traject.
De services zijn ontstaan uit de opleidingen die ik volgde maar ook zeker gestoeld op mijn eigen levenservaringen.

       Opleidingen 

Bij Monique van der Klooster:
* Tarotist
* Voice Dialogue
* Contact met overledenen 

Bij de Roestenburgh
* Rouwtherapie


Bij Willem Glaudemans
* Vergevingscoach


Bij de spirituele academie
* Trance medium en healing therapie


Bij Civas

*Chakra - en aura therapie
* Magnetiseren

* Hypno therapie 


Bij Arie Luijerink

* Reiki ( alle graden )


En in mijn leven voor de praktijk volgde ik de opleiding tot leerkracht, gedragsspecialist en intern begeleider.

        Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methodiek die werd ontwikkeld door Hal en Sidra Stone.
Het is een manier om in dialoog te gaan met onze innerlijke stemmen die behoren aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid.
Deze stemmen, met elk hun eigen manieren, laten we vrijuit spreken met als doel jezelf te leren kennen en jezelf bewust aan te sturen , je keuzeruimte te vergroten om daarmee je kijk op jezelf, de plek die je inneemt, en je zicht op je relaties te veranderen. 

Tarot Coaching;


De sessie begint met het leggen van de Tarotkaarten op delen van je energietrilling die resoneren met mijn delen.
Vanuit die zienswijze is er geen jij en ik.
Geen afscheiding. 
We zijn trilling die samen klinkt.
We resoneren op bepaalde frequenties.

Maar we zijn ook verpakt in lichamen.
Zo ontstaat jij en ik.
En met dat lichaam kun je op aarde voelen en ervaren.
Dat is ook de bedoeling volgens mij.
En dat je dan door die ervaringen allerlei rollen herkent zoals 
de dader, het slachtoffer, de redder , .....
en dat je steeds weer in dualiteit stapt door je ervaringen en de rollen te verdelen in goed en fout waardoor er veroordeling ontstaat waar weer schuld en schaamte en spijt en dergelijke aan ontspringt.
Dat je dan ontdekt dat je al die rollen niet echt bent maar dat je brein daar een identiteit aan kan ontlenen. 
En dat is prima!
Want dat is naar mijn gevoel precies wat we hier op aarde komen doen.
Om te ervaren dat we dát doen.
Maar niet Zijn.

Ik leg de Tarot dus op trilling. 
 Frequenties.

En dan laat ik je met de Tarotkaarten zien welke levenslessen je ziel koos en dan leg ik de Tarotkaarten óók op de ervaringen die je als mens "krijgt" .
Die ervaringen zijn naar mijn mening dan weer dienend aan de lessen van je ziel.

Je lessen en je ervaringen naast elkaar gelegd geeft je inzicht over dat wat je Ziel van je wil en dat wat jij als Mens ervaart.
Daar kijken we naar.
En dan kom je erachter waarom je bijvoorbeeld steeds dezelfde personen en situaties aantrekt, waarom je bepaalde stappen al dan niet neemt.
We kijken dan vervolgens naar je menselijke ervaringen alsof we naar een film kijken.
Op die manier stap je uit de rollen en uit die dualiteit en word je observator van je eigen film.
Is het zo simpel?
Ja.
En.
Nee.
Want voordat je ook zó kunt kijken naar jezelf zullen we naar je innerlijke delen gaan die bijvoorbeeld bang, boos en verdrietig zijn.
We kunnen ook naar delen uit andere levens. 
Of naar delen die je draagt maar niet van jou zijn.
Alles wil natuurlijk gehoord en gezien.
Die delen hebben echter vaak overlevingsstrategieën 
en overtuigingen gevormd die ergens ooit dienstbaar waren maar nu niet meer.
Daardoor dragen we ze als een emotionele/ fysieke/ mentale/ energetische blokkade.

Daarom gaan we er samen naar toe.
Ik leid je.
Zodat we die delen in jou kunnen begroeten en bedanken.
Ontdekken wie/wat en waarom ze bij je zijn en transformeren waar nodig.

Een sessie Tarot coaching laat je dus zien wie je denkt dat je bent en wie je 
"werkelijk " bent.
Wie jij werkelijk bent is er volgens mij al.
Het is enkel toegedekt.
We onthullen dus.

Zodat jouw trilling steeds lichter en ruimer kan zijn en je kunt ( door) klinken in jouw wezenlijk oorspronkelijke staat.

Intuïtief schilderen

Door middel van intuïtief schilderen stem ik mij af op een overledene.
Ik werk dan met diverse materialen en laat mij leiden door de overgegane persoon.
Tijdens het schilderen hoor ik de overleden persoon.
Daarnaast is de keuze van zijn/ haar kleuren en de vormen die ontstaan voor mij belangrijke informatie in het formuleren van een schriftelijke boodschap.

Ook is het mogelijk om een abstract kunstwerk in opdracht te laten maken.

Of neem contact op om een persoonlijk kijkje te komen nemen als je een JA voelt bij de werken die ik maak.

Tarieven:


Eenmalige sessie : 75 euro
Pakket van twee sessies: 130 euro 

Trajecten van drie sessies : 180 euro

Trajecten van vier sessies: 225 euro 

Trajecten van vijf sessies : 250 euro 

Traject van vier sessies gericht op het gedenken van een dierbare/ rouwverwerking : 200 euro

Workshop rondom een overleden dierbare: 65 euro 
Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur.

Openingstijden:
Maandag: middag en avond
Dinsdag: ochtend en middag

Donderdag: ochtend en middag
Vrijdag: ochtend en middag